bedriftskampanje

Å investere i ansatte er lønnsomt!

Økt trivsel, økt produktivitet og lavere sykefravær er bare noen av effektene ved tilrettelagt, fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Derfor bør du som arbeidsgiver ha dette på agendaen. Og den beste nyheten – det lønner seg også økonomisk!
Når tidsklemma kniper er det ofte trening og mosjon som får lide. Som arbeidsgiver bør dette faktisk være en av dine bekymringer. Ny forskning viser at regelmessig fysisk aktivitet har en direkte sammenheng med både trivsel, arbeidsprestasjon og generell helse. Snudd på hodet har det også en direkte sammenheng med sykefravær, dårlig helse og til og med tidlig død.

Nyere forskning viser at det også lønner seg økonomisk å legge til rette for trening på arbeidsplassen. I en fersk studie gjennomført ved Syddansk Universitet i Danmark, ble rundt 400 kontoransatte fra både offentlig og privat sektor fulgt i over to år for å kartlegge effekten av fysisk aktivitet. Treningsgruppen fikk én time i uken med et individuelt tilpasset treningsopplegg med høy intensitet sammen med instruktør. Etter bare ett år viste resultatene et kraftig fall i korttidssykefravær med hele 49 prosent. I tillegg hadde arbeidskapasiteten og produktiviteten økt med omlag ti prosent. Motsatt var det ingen målbare endringer blant dem som ikke trente i studien.

Tilrettelagt trening for ansatte lønner seg også økonomisk. Hver investerte krone ga tre tilbake.

Studien var en del av en doktorgradsavhandling, og forskeren bak rapporten, Just Bendix Justesen, forteller at studien viste at investeringene også betalte seg tilbake for arbeidsgiverne.

– Jeg jobbet ut i fra en teori om at vi med riktig trening må kunne forbedre ansattes helse og at det i sin tur må påvirke arbeidseffektiviteten. Men at resultatene skulle bli så overveldende tydelige på kortidssykefraværet var en positiv overraskelse, til og med for meg. De aller fleste bedrifter har gode systemer for å måle og rapportere sykefravær. Dermed er det enkelt å regne på såkalt return of investment. Når produktiviteten i tillegg økte med ti prosent, kunne vi også gjøre enkle utregninger i forhold til den enkeltes lønn. Når det er sagt, så er også alle utgifter ved trening, implementering og tapt arbeidstid tatt med i regnestykket. Likevel endte vi opp med at hver investerte krone ga inntil tre kroner tilbake, forteller Justesen.

Han mener potensialet er enormt, og fremhever at det ofte må en holdningsendring til, både når det gjelder ansatte og ledelse. Ettersom det ofte er de som har minst behov som er mest positive til trening på arbeidsplassen, er det viktig å jobbe strategisk med motivasjon. Justesen trekker frem tre viktige ingredienser som han mener er avgjørende for å skape en ny kultur og et godt treningsopplegg i bedrifter.
– Treningstilbudet må inn som et strategisk arbeid hos ledelsen. Det må være et mål om langsiktig investering for at arbeidet skal bære frukter. Hver enkelt medarbeider må få et individuelt tilpasset treningsopplegg basert på arbeidsoppgaver og eventuelle plager og fysisk form. Og det bør jobbes med utvalgte ambassadører som motiverer andre kolleger. Summen av dette vil betale seg i kroner for arbeidsgiveren og i helse for de ansatte, sier Justesen.

Vi i Delta iform vil at bedrifter i Karasjok og omegn skal få muligheten å kunne tilby sine ansatte trening, og dermed potensielt ha mer igjen på bunnlinjen. Derfor kjører vi nå en bedriftskampanje der vi gir vår del av fortjenesen i form av rabatter til alle bedrifter som kjøper bedriftsavtale i kampanjeperioden.

Tilbudet gjelder fram til 31.12.2018 - Bestilling etter dette vil ikke kunne få rabatt. Da gir vi kun rabatt ved kjøp av 36 måneders avtaler.

Bedriftstilbud mindre enn 10 ansatte - personlig medlemskap
 • Tilbud pr ansatt - 12 måneder
  Vi gir 10 % rabatt på kr 499,- TILBUDSPRIS: 449,- pr. måned pr. person.*
 • Ekstra 5 % - ved 10 ansatte eller mindre
  Dersom deres bedrift gir 10% eller mer i fordelsrabatt for et varesortement, tjeneste eller på alt dere leverer, til alle våre aktive medlemmer, gir vi ytterligere 5% rabatt. (totalt 15% rabatt på kr 499,-)
 • *Påmeldingsgebyr kommer i tillegg pr ansatt.

Bedriftstilbud mer enn 10 ansatte - personlig medlemskap
 • Tilbud pr ansatt - 12 måneder
  Vi gir 10 % rabatt på kr 499,- TILBUDSPRIS: 449,- pr. måned pr. person.*
 • Ekstra 10% - ved 10 ansatte eller mer
  Dersom deres bedrift gir 10% eller mer i fordelsrabatt for et varesortement, tjeneste eller på alt dere leverer, til alle våre aktive medlemmer, gir vi ytterligere 10% rabatt. (totalt 20% rabatt på kr 499,-)
 • *Påmeldingsgebyr kommer i tillegg pr ansatt.

Hvordan bestille bedriftsavtale
 • Send oss en epost med antall ansatte dere ønsker kjøpe for, og om dere gir og hva dere gir i fordelsrabatt til våre medlemmer.
 • Vi sender da ut et forslag til avtale som signeres med bankid av bestiller.
 • I avtalen vil alt dere trenger å vite stå forklart. Har dere likevel noen spørsmål så svarer vi raskt.
 • Bestiller vil da få en egen link til sin bedriftsavtale, hvor alle ansatte klikker seg på å melder seg på på vanlig måte. Den ansatte vil få beskjed og forklaring under veis.
 • Når alle eller noen har meldt seg på kan dere avtale eventuelt gjennomgang og veiledning som er inkludert i prisen inntil en time pr ansatt.
 • Vi lager også treningsprogrammer og veileder individuelt etter behov.