Om oss

Vi er et selskap som brenner for helse

Da vi etablerte oss i 2014 hadde vi en visjon. Vi var nær ved å lykkes, men vi kom ikke gjennom med alle målene og måtte se oss slått på målstreken. I dag har vi justert strategien og styrket vår visjon. Og kan tilby Karasjok treningsfasiliteter av høy kvalitet.

Vi har startet fase 1, som er et aktivitetssenter med høy kvalitet på utstyr og fasiliteter. Vi kan nesten ikke vente å få komme i gang med fase 2. Jo mer dere bruker oss jo bedre tjenester kan vi levere. Kommer vi til våre mål så får dere inkludert i prisen også gruppetreninger og større fasiliteter. Vi har som mål å bli et aktivitetssenter som Karasjok fortjener.

Vår visjon

Delta Iform As ble hovedsakelig etablert på bakgrunn av en visjon og en ide om at alle i Karasjok skal kunne få delta i helsefremmende aktiviteter. Vi vet at de som er aktive fra før ønsker et slikt tilbud velkommen, og de vil uten noe stor påvirkning kjøpe tjenester hos oss. Vi vil være et supplement til andre aktiviteter som fotball, skigåing, turgåing og så videre.

Vårt hovedfokus er derfor mot de som ikke er så aktiv fra før. De som virkelig trenger å aktiveres. Vi vil bruke tid og ressurser for å få til samarbeid med kommunale helsetjenester, leger som kan gi blå resept til sine pasienter, og gjennom folkehelsekoordinatoren i kommunen som tilbud til sine innbyggere som et lavterskeltilbud.

Vårt mål om å få kunne gi helsepersonell som fysioterapauter og andre tilgang til våre fasiliteter ved en friskelivsavtale med kommunen vil være det ideelle samarbeidsprosjektet.
Det er der vi vil få størst effekt av innsparinger i sykefravær og trivsel i kommunen. Og også utnytte ressurser og gi helsepersonell tilgang til utstyr og fasiliteter de ellers ikke ville hatt mulighet å få. Vi vet også at ved å legge til rette bedre for helsepersonell med utstyr og kompetanse, så er det svært motiverende.

Vi vet også at om man får flere i aktivitet på et slikt aktivitetssenter som vi nå skal etablere vil også den sosiale biten være svært viktig for folkehelsen. Det å treffes og møtes med folk i alle plan. De som er aktive skigåere og soffaslitere side om side, som kan bli kjent og motivere hverandre er kjempeviktig. Den positive psykososiale effekten det har på samfunnet er etter vår mening enorm. Samtidig vil vi markedsføre oss som et aktivitetssenter, som utvikler tjenestene mot det kundene har behov for og ønsker.
Vi vil gi informasjon og hjelpe og motivere til aktiviteter.

Det er en lang vei å gå... men vi har gode sko... :)

Våre delmål

  • Fase 1: Etablere et aktivitetssenter
  • Fase 2: Utvide til også gruppetreninger og PT
  • Fase 3: Samordne helsepersonell og kommunen i Karasjok til felles innsats der vi etablerer et friskelivsenter i Karasjok